Leczenie bruksizmu

Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami jest częstą chorobą, niestety rzadko leczoną. Do zaburzenia dochodzi zazwyczaj podczas snu. Zaciskanie zębów może nawet prowadzić do okresowego szczękościsku. Bruksizm jest spowodowany nadmierną aktywnością mięśni żwaczy. Może być przyczyną powikłań stomatologicznych, takich jak niszczenie zębów na skutek nadmiernego tarcia niezwiązanego z przyjmowaniem pokarmów, wypadanie plomb, nawet pękanie zębów, oraz neurologicznych – zespołu Costena, tj. dysfunkcji stawów żuchwowo-skroniowych (stawy te znajdują się po obu stronach głowy, tuż przed uszami, umożliwiają ruchy żuchwy, a więc jedzenie i mówienie).

Zespół Costena, czyli zespół bolesnego stawu skroniowo-żuchwowego, jest bardzo częstym schorzeniem cywilizacyjnym, które dotyczy częściej kobiet. Wiek zachorowania to około 20 – 40 rok życia. Schorzenie objawia się bólem okolicy skroni i żuchwy, utrudnieniami w poruszaniu żuchwą w trakcie mówienia, czy jedzenia, szumami, wzrostem napięcia mięśni głowy i szyi, nieprzyjemnymi odgłosami przy poruszaniu żuchwą np. przy szerokim otwieraniu ust czy ziewaniu.

Jego przyczyną- MOŻLIWĄ DO WYLECZENIA – jest przerost mięśni żwaczy. Leżą one w dolnej części twarzy na gałęzi żuchwy, a kiedy ulegają przerostowi, są wyraźnie wyczuwalne przy palpacji.

Nadmiernie rozwinięte mięśnie żwacze zmieniają położenie gałęzi żuchwy w stawie skroniowo – żuchwowym, leżącym do przodu od górnej części ucha. Między kością skroniową a żuchwą znajduje się chrząstka zwana dyskiem. Kiedy naprężenia w stawie są zbyt duże, staw ulega destrukcji, powodując przykre doznania wokalno – bólowe (piski, szumy, trzaski, bóle ćmiące bądź tępe tej okolicy).

Chroniczne bóle tej okolicy mogą dotyczyć nawet 12 procent populacji, nieleczone przyczynowo znacznie obniżają jakość życia, powodując problemy psychofizyczne.
hbcmed specjalista neurolog wykonuje kilka zabiegów co 12 tygodni z użyciem neuromodulatora, który selektywnie osłabia mięśnie, które przerosły w wyniku zespołu Costena. Kilka mikroiniekcji w mięśnie żwacze – i czasem też mięśnie skroniowe – już po 3 dniach potrafi odmienić życie cierpiących na dysfunkcję stawów skroniowo – żychwowych w sposób trwały.

Nie zwlekaj! Walcz z chorobą w sposób przyczynowy, likwidując chroniczne bóle głowy związane z zespołem Costena.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.