Leczenie migreny

Botox- neuromodulator to nadzieja dla chorych na migrenę przewlekłą.

Migrena jest najczęstszą chorobą układu nerwowego. Statystyki podają, że na migrenę cierpi około 3-10% ludzi, co daje w Polsce olbrzymią liczbę osób dotkniętych tą przypadłością, wahającą się od 1,2-4 milionów osób. Najbardziej dotkliwą formą tej choroby jest migrena przewlekła, która w największym stopniu upośledza funkcjonowanie i dotyczy do 1% populacji.

Leczenie toksyną botulinową  jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia migreny przewlekłej i ma lepszy profil bezpieczeństwa niż terapie „tabletkowe” terapie profilaktyczne. Zabieg ten jest stosowany już od kilkunastu lat, ale nadal niewiele osób wie o takiej możliwości.

Skuteczność leczenia

Leczenie toksyną botulinową uznawane jest przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bólów Głowy za jeden z najskuteczniejszych sposobów leczenia migreny przewlekłej. Wytyczne Europejskiej Federacji Bólów Głowy mówią, że lek ten jest skuteczny i bezpieczny w migrenie przewlekłej.

Leczenie botoxem traktuje się jako kurację, co oznacza, że  bóle głowy zmniejszają się wraz z kolejnymi podaniami neuromodulatora.

Działanie przeciwbólowe rozpoczyna się po około  1-4 tygodni od pierwszego podania leku, jednak skuteczność leczenia toksyną ocenia się dopiero po 3 podaniu.

Pierwsze 3 podania powinny zostać wykonane w odstępach 12 tygodni. Czwarte i kolejne podanie leku, jest stosowane po ustąpieniu działania neuromodulatora, a więc ponownym wystąpieniu bólów głowy, jednak nie wcześniej niż po 3 miesiącach.

Leczenie jest skuteczne jest u około 70-80% chorych. U  około  połowy pacjentów dochodzi do całkowitego ustąpienia  bólów głowy, a u pozostałych do znacznego zmniejszenia liczby dni w miesiącu z bólem głowy oraz zmniejszenia natężenia bólu.

Zdarza się, że efekt  leczenia toksyną botulinową jest długotrwały i bóle głowy nie powracają.
Aby leczenie było skuteczne lek podaje się wg ściśle ustalonego protokołu PREEMPT, od którego nie ma odstępstw. Nie ma znaczenia, w której okolicy boli głowa, schemat podania leku i dawka na pojedyncze wkłucie są zawsze takie same.

Na rynku istnieje kilka preparatów toksyny botulinowej, produkowanych przez różne firmy. Te leki różnią między sobą dawką, skutecznością działania, obszarem rozchodzenia się w tkankach.  Do leczenia migreny zarejestrowany jest tylko ten jeden preparat o nazwie BOTOX.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg podania toksyny trwa około 30 minut, nie wymaga znieczulenia, a bezpośrednio po zabiegu pacjent może wrócić do aktywności.

Podaje się ściśle określone dawki neuromodulatora w ustalone badaniami klinicznymi miejsca na głowie i szyi (schemat PREEMPT); jest to 31 do 39 punktów, m. in. w okolicę czoła, skroni, w okolicę potyliczną i w mięśnie karku – z każdej strony.

Łącznie podaje się 155-195 jednostek preparatu BOTOX.

Bezpieczeństwo

Neuromodulator w wielu schorzeniach neurologicznych, okulistycznych, urologicznych, chirurgicznych stosowany jest na świecie od kilkudziesięciu lat. Leczymy nim spastykę, czyli zwiększone napięcie mięśni po udarach mózgu, dystonie- grupę chorób, których efektem są nadaktywne mięśnie, nadpotliwość, bruksizm- zgrzytanie zębami, ślinotok np. w chorobie Parkinsona, SLA.

W leczeniu migreny przewlekłej botox stosowany jest od kilkunastu lat. Na podstawie tak długiego czasu obserwacji stwierdzono, że w wykonaniu odpowiednio przeszkolonego lekarza neurologa jest to zabieg w pełni bezpieczny.

Toksyna podawana jest podskórnie i wykazuje działanie jedynie w miejscu podania, nie wchłaniając się do organizmu. Działanie toksyny botulinowej jest  ograniczone do miejsca, do którego została podana i nie wpływa na czynność innych mięśni.

Objawy uboczne

Objawy uboczne toksyny botulinowej pojawiają się rzadko, mają niewielkie nasilenie i zawsze są w pełni odwracalne.

Jak podczas każdego zastrzyku, może wystąpić nieznaczny ból podczas podawania neuromodulatora, zaczerwienienie lub mały krwiak – w miejscu wstrzyknięcia.

Z racji miejsca podawania toksyny, objawy w postaci  opadania powieki, opadania kąta ust, zaburzeń połykania itd.  raczej się nie zdarzają. Objawy wcześniej wspomniane rzadko, ale występują podczas leczenia dystonii oraz w medycynie estetycznej, gdzie toksyna podawana jest bezpośrednio w okolicę oczu, policzka czy też krtani.

Mechanizm działania przeciwbólowego neuromodulatora

Mechanizm działania przeciwbólowego toksyny botulinowej nie jest jeszcze dokładnie poznany.

Przyjmuje się, że  jej działanie wynika z  blokowania uwalniania mediatorów (cząsteczek sygnałowych) stanu zapalnego  oraz mediatorów bólu w zakończeniach nerwowych nerwu trójdzielnego ( jest to nerw unerwiający znaczną część głowy, którego pobudzenie wywołuje napad migreny). Neuromodulator uniemożliwia połączenie pęcherzyka  zawierającego te mediatory  z  zakończeniem nerwu, co blokuje wydzielanie tej substancji i dalsze jej działanie.  Prowadzi to do długotrwałego, ale zawsze przejściowego, a więc odwracalnego odłączenia  nadwrażliwych zakończeń nerwowych nerwu trójdzielnego i hamowania reakcji prowadzących do powstania i rozwoju bólu migrenowego.

Neuromodulator- geneza stosowania i mechanizm działania w migrenie.

Toksyna botulinowa wytwarzana jest przez bakterie Clostridium botulinum. To dość silna trucizna. Jednak medycyna nauczyła się wykorzystywać mechanizm jej działania do zupełnie innych celów: neurotoksyna botulinowa typu A (BoNT-A) spopularyzowana przez wyznawców medycyny estetycznej znajduje też zastosowanie w leczeniu chorób, a jednym z przykładów takiego jej wykorzystania jest leczenie migreny przewlekłej. Jest to ciężka postać choroby, podczas której Pacjent cierpi na bóle głowy i towarzyszące migrenie objawy np. nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, czucia, mowy, światłowstręt, nadwrażliwość na bodźce słuchowe przez większość dni w miesiącu przez 3 miesiące poprzedzające kwalifikację do leczenia profilaktycznego, czasem nawet codziennie odczuwa dolegliwości. Odkrycie botuliny jako ratunku w migrenie przewlekłej było przypadkowe: część Pacjentek zgłaszała zmniejszenie liczby ataków migren po zabiegach estetycznych z użyciem neuromodulatora BoNT-A. Temat zaczęto analizować, a w konsekwencji przeprowadzono randomizowane badania kliniczne. Wiodącym badaniem, na podstawie którego lek uzyskał rejestrację, jest projekt PREEMPT Study (Phase III REsearch Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy), w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania onabotulinumtoxin-A (preparat Botox®) u w czasie 56-tygodniowej obserwacji. Dowiedziono w nim, że ostrzykiwanie neuromodulatorem określonych punktów głowy i szyi przynosi znaczące zmniejszenie liczby dni z bólem u 70% chorych na migreny przewlekłe.

Pierwsze efekty terapeutyczne mogą pojawić się w kilka dni lub tygodni po zabiegu. Należy przy tym zaznaczyć, że celem nie jest wyleczenie z migren, a raczej zmniejszenie o co najmniej połowę liczby ataków. Ten cel po pierwszym podaniu osiąga połowa chorych. Aby utrzymać efekt terapeutyczny dawki powtarzane są co 12 tygodni. Po drugiej i trzeciej serii odsetek odpowiadających chorych dochodzi do 70%. Zasadniczo zatem wszyscy pacjenci powinni otrzymać trzy serie leku. 30% osób, które nie reagują na tę metodę, nie powinna otrzymywać kolejnych serii leku. U odpowiadających chorych zabiegi powtarza się co 12 tygodni, aż do przejścia migreny przewlekłej do postaci epizodycznej lub całkowitego ustąpienia bólów. Gdy po leczeniu ataki następują bardzo rzadko, można wydłużyć odstępy miedzy seriami do 6 miesięcy. Najlepsze rokowanie mają chorzy, u których migrena przewlekła trwa krócej niż rok, oraz osoby o mniejszej liczbie ataków w miesiącu.

U niewielkiej części pacjentów Botox traci z czasem swą efektywność. Prawdopodobnie jest to efektem wytworzenia przez organizm Pacjenta przeciwciał neutralizujących toksynę botulinową.
Warto podkreślić, że tylko jeden jej preparat toksyny botulinowej (Botox) ma rejestrację w profilaktyce migren przewlekłych i tylko podanie leku według ściśle określonego protokołu zabiegowego ma sens.

Przeciwskazania

Leczenie jest przeciwwskazane u osób, u których występują choroby skóry w miejscu podawania toksyny, uczulone na jakikolwiek składnik Botoxu oraz u osób, u których w  przeszłości występowały problemy z połykaniem lub oddychaniem. Przeciwskazaniem jest róznież miastenia i inne choroby złącza nerwowo-mięśniowego. Mimo że nie udowodniono  negatywnego wpływu  toksyny na rozwój dziecka, dla bezpieczeństwa ciąża i laktacja także wykluczają zabieg. Również osoby leczone antybiotykami aminoglikozydowymi i tetracyklinami nie zostaną zakwalifikowani do terapii przez okres leczenia w/w.

O migrenie

Migrena – to silne bóle głowy często dziedziczone, które potrafią niemal całkowicie wykluczyć z życia osobę dotkniętą tą przypadłością. Kiedy migrena występuje rzadko, wystarczy dobrać odpowiedni lek przerywający atak (zwykłe leki przeciwbólowe są tu bezradne). Gorzej jest, kiedy migrenowe bólowe głowy występują często… Wtedy rozwiązaniem może być terapia specjalistyczna, która spowoduje znaczną redukcję epizodów bólowych. Jeżeli już nie możesz żyć w ciągłym oczekiwaniu na kolejny atak bólowy – zadzwoń i umów się na wizytę!

Migrena to choroba przewlekła, powodująca bardzo silne bóle głowy. Cierpi na nią kilkanaście procent populacji.

  • Migrenowy ból głowy jest to uporczywy połowiczy pulsujący ból głowy, któremu towarzyszy nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, takie jak światło, hałasy, zapachy oraz nudności lub wymioty. Choroba objawia się napadami bólów głowy, które mogą być poprzedzone tzw. aurą, np. w postaci zaburzeń widzenia. Aura występuje u około 15% migrenowców i stanowi zespół objawów poprzedzających napad migrenowego bólu głowy.
  • Epizodyczny migrenowy ból głowy jest bardzo silny, powtarza się cyklicznie, a czas napadu migrenowego to kilka godzin nawet do kilku dni.

Migrenowy ból głowy jest bardzo dokuczliwy dla Pacjentów, ogranicza ich normalną aktywność życiową. Chory w sytuacji napadu migreny powinien przyjąć specjalistyczne leki przeciwbólowe i pozostać w zaciemnionym, cichym pomieszczeniu. Jednak czasami bywa, że epizodyczny ból głowy zmienia się w ból głowy zwany migreną przewlekłą. Chorzy dotknięci migreną przewlekłą są wyłączeni z życia zawodowego i osobistego, a ból stopniowo stacza ich w otchłań depresji. Czują się bezradni i skazani na cierpienie. Problem migreny jest o tyle poważny, że cierpi na niego duży odsetek populacji, a choroba zaczyna się zwykle w młodym wieku. Najczęściej zapadają na nią kobiety w okresie pokwitania, u których występuje tło genetyczne. Chorzy podają często w wywiadzie, że matka lub ojciec również cierpieli na migrenę.

W przypadku osób cierpiących na migrenę bardzo ważny jest regularny rytm życia, tzn. ściśle określone pory posiłków, snu, a także systematyczna aktywność fizyczna, unikanie nadmiernych stresów oraz używek.

Leczenie farmakologiczne migreny

W przypadku migreny epizodycznej dobrym rozwiązaniem jest stosowanie przy epizodzie bólu migrenowego tryptanów, czyli leków przeciwbólowych przeznaczonych do zwalczania bólu migrenowego. Jednak można je stosować tylko 8 razy w miesiącu, 3 razy w tygodniu i raz na dzień. Jeśli mamy do czynienia z migreną przewlekłą, czyli u Pacjentów, którzy cierpią na migrenę większość dni w miesiącu, można rozważyć terapię profilaktyczną, która trwa od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Najczęściej zaczynamy od farmakoterapii doustnej. Jeśli jest ona nieskuteczna, w hbcmed Pacjent ma możliwość leczenia migreny botoxem. Odbywają się wtedy 3-4 zabiegi z użyciem botoxu, który stosuje się w iniekcjach co 3 miesiące. Innym rozwiązaniem jest stosowanie przeciwciał monoklonalnych, które podawane są co 28 dni. Tu czas leczenia wynosi nawet kilka lat. Jako pionier w podawaniu botoxu, stosuję tę metodę już od 2013 roku, po odbyciu szkolenia z profesorem Dodick, który opracował protokół zabiegowy podawania tego leku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.