fbpx

Skuteczne leczenie bruksizmu

Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami jest częstą chorobą, niestety rzadko leczoną. Do zaburzenia dochodzi zazwyczaj podczas snu. Zaciskanie zębów może nawet prowadzić do okresowego szczękościsku. Bruksizm jest spowodowany nadmierną aktywnością mięśni żwaczy. Może być przyczyną powikłań stomatologicznych, takich jak niszczenie zębów na skutek nadmiernego tarcia niezwiązanego z przyjmowaniem pokarmów, wypadanie plomb, nawet pękanie zębów, oraz neurologicznych – zespołu Costena, tj. dysfunkcji stawów żuchwowo-skroniowych (stawy te znajdują się po obu stronach głowy, tuż przed uszami, umożliwiają ruchy żuchwy, a więc jedzenie i mówienie).

Dolegliwości związane z zespołem Costena :

  • ból odczuwalny w obrębie głowy i/lub szyi,
  • usztywnienie mięśni żwaczy,
  • ograniczenie ruchomości żuchwy,
  • blokada żuchwy,
  • odgłos stukania lub kląskania ze stawu żuchwowego,
  • przeskok żuchwy, zmieniający wzajemne położenie zębów górnych i dolnych.

Do przykrych, szczególnie dla kobiet, powikłań zespołu Costena należy objaw tzw. kwadratowej żuchwy. W celu wyleczenia bruksizmu należy odbyć 4 zabiegi – w odstępach trzymiesięcznych. Po kilku dniach od pierwszego zabiegu nie istnieje już problem zgrzytania zębami.